Event Listing
Nov-2017 December >>
Public Blacklight party * Girl in Shorts
17 Nov 2017
07:30 PM-10:00 PM
Public *Black Light * Girl in Jeans
18 Nov 2017
07:00 PM-09:30 PM
Private blacklight: Tyra’s birthday bash (10:30 pm- 1am)
18 Nov 2017
10:30 PM-11:59 PM
Public *Sunset in the Bayou (couple painting)
19 Nov 2017
07:00 PM-09:00 PM
Public *Black Light * Emoji Love
24 Nov 2017
01:00 PM-04:00 PM
Public Black Light* Victoria Secret
24 Nov 2017
07:00 PM-09:30 PM
Public *Sugar Skull Owl
25 Nov 2017
01:00 PM-03:00 PM
Private blacklight: Kendra’s 30th BD Glows party
25 Nov 2017
07:00 PM-09:30 PM
Public blacklight: Black light party (10pm-12:30am)
25 Nov 2017
10:00 PM-11:30 PM
Event Calendar
November - 2017
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Public Blacklight party * Girl in Shorts
07:30 PM - 10:00 PM
18
Public *Black Light * Girl in Jeans
07:00 PM - 09:30 PM
Private blacklight: Tyra’s birthday bash (10:30 pm- 1am)
10:30 PM - 11:59 PM
19
Public *Sunset in the Bayou (couple painting)
07:00 PM - 09:00 PM
20
21
22
23
24
Public *Black Light * Emoji Love
01:00 PM - 04:00 PM
Public Black Light* Victoria Secret
07:00 PM - 09:30 PM
25
Public *Sugar Skull Owl
01:00 PM - 03:00 PM
Private blacklight: Kendra’s 30th BD Glows party
07:00 PM - 09:30 PM
Public blacklight: Black light party (10pm-12:30am)
10:00 PM - 11:30 PM
26
27
28
29
30